ABF BUSOVAČA

CENTAR ZA EDUKACIJU

ABF BUSOVAČA

NOVOSTI

ŽENE BOSNE I HERCEGOVINE – ZABORAVLJENE VLADARICE

UČENJE NA PRAVI NAČIN

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

S VAMA 20 GODINA

ABF BUSOVAČA

O NAMA

ABF Busovača – centar za edukaciju građana osnovan je 2004. godine, kao dio ABF-a Uddevalla.
Godine 2009., Centar za edukaciju registriran je kao Udruženje građana ABF Busovača, čime postaje
samostalno pravno lice. Skraćenica „ABF“ u nazivu našeg udruženja potječe od švedskog „arbetarnas
bildningsförbund“, što u prijevodu znači “radnička obrazovna udruga”.

VIZIJA

Doprinosimo razvoju suživota i demokracije, podizanju nivoa kulture i kvaliteta života naše lokalne zajednice.

Od svojih početaka Udruženje građana ABF Busovača vodi se idejom integracije građana različite nacionalne i vjerske pripadnosti. Sredstvo ostvarivanja ove ideje je edukacija. Različitim edukativnim aktivnostima nastojimo pomiriti suprostavljene strane i umanjiti postojeće društvene tenzije. 

Također, građanima različitog socijalnog položaja želimo učiniti dostupnim znanja, koja će im pomoći u ostvarivanju svojih prava, ali i praktične vještine koje će im poboljšati kvalitetu života. Stoga je Udruženje građana ABF Busovača otvoreno svim građanima, bez obzira na spolnu, vjersku i nacionalnu pripadnost, te političko opredjeljenje i stavove. Kroz edukativne aktivnosti koje pružamo, želimo našim građanima pokazati da se problemi mogu rješavati na konstruktivan način – dijalogom, te uvažavanjem drugog i drugačijeg mišljenja. 

Osim toga, želimo im skrenuti pažnju na ono što nas povezuje, a to su poboljšanje materijalnih i socijalnih uvjeta u zajednici u kojoj živimo.


MISIJA

Udruženje građana ABF Busovača želi omogućiti građanima Busovače i okolice stjecanje novih i unapređenje postojećih znanja i vještina koje će ih osnažiti da aktivno sudjeluju u kreiranju boljeg društvenog, političkog i ekonomskog uređenja lokalne zajednice u kojoj žive.

Strateška područja djelovanja UG ABF Busovača:

– Razvoj demokracije i ljudskih prava (rodna ravnopravnost, prava manjina i ranjivih skupina)

– Razvoj poduzetništva, kompetencija i kreativnosti

– Ekologija, zaštita životne sredine i zdravlja ljudi

– Popularizacija informatike i STEM aktivnosti, posebno među mladima

Svojim aktivnostima Udruženje građana ABF Busovača želi podržati građane da aktivno sudjeluju u društveno–političkom životu lokalne zajednice i ostvaruju svoja prava kroz demokratske institucije. 

Također, pružanjem edukacije iz različitih praktičnih oblasti, ABF želi potaknuti građane da razviju svoju kreativnost i kompetencije, kako bi lakše došli do zaposlenja ili samozaposlenja, kroz realizaciju vlastitih poduzetničkih ideja. 

Jedan od glavnih prioriteta našeg djelovanja je i podizanje svijesti građana o utjecaju klimatskih promjena na okoliš, te važnosti prevencije i zaštite lokalne sredine od štetnih zagađenja.

Budući da živimo u doba ubrzanog razvoja informacijskih tehnologija, koje prožimaju sve ljudske djelatnosti, cilj nam je popularizirati informatiku u lokalnoj zajednici i podići nivo informatičke pismenosti, posebno starijih, građana te razvijati interesovanje mladih za STEM zanimanja

BROJ ODRŽANIH KURSEVA
+
UKUPNO POLAZNIKA
+
UKUPNO ZAPOSLENIH
+

BUSO - BIRKA

Buso-Birka projekat je namijenjen edukaciji nezaposlenih, posebno mladih osoba, iz oblasti kao što su Europska unija i ljudska prava, poduzetništvo, strani jezici, informatika, zdravstvena njega starijih i bolesnih osoba, poljoprivreda, uzgoj i prerada ljekobilja, izrada rukotvorina te krojenje i šivanje.

Cilj Buso-Birka projekta je omogućiti kvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba kako bi lakše ostvarili svoja prava, došli do zaposlenja, ostvarivanja dodatnih primanja ili samozaposlenja.

Ovu potpuno besplatnu edukaciju do sada je prošlo više stotina nezaposlenih osoba iz Busovače i okolnih općina. Većina je pronašla zaposlenje, posebno u sektorima zdravstva i tekstilne industrije, te ostvarila dodatne prihode baveći se poljoprivredom, uzgojem i preradom ljekobilja. Značajno je spomenuti da žene čine preko 80% polaznica ove edukacije.

Također, u okviru Buso-Birka projekta realiziraju se ekološke radionice, tečajevi stranih jezika i informatike za učenike iz etnički podijeljenih osnovnih i srednjih škola, poznatih kao “dvije škole pod jednim krovom“, gdje uz zajedničko učenje, učenici aktivno participiraju u rješavanju problema u lokalnoj zajednici.

Buso-Birka projekat se uspješno provodi od 2013. godine, uz finacijsku potporu Međunarodnog Olof Palme centra, te zajedno sa partnerskom školom za obrazovanje odraslih Birkagården iz Stockholma.

ABF MEETING POINT

Kroz organiziranje različitog edukativnog druženja, projektom ABF Meeting Point želimo podržati socijalnu inkluziju marginaliziranih skupina društva, kao što su nezaposlene i iz drugih razloga društveno isključene žene. 

Također, ovim projektom želimo ostati povezani sa bivšim polaznicama naših edukacija za nezaposlene osobe u cilju stvaranja socijalne mreže međusobne psihološke podrške i ekonomskog osnaživanja žena u općini Busovača.

KONTAKTIRAJTE NAS

DRUŠTVENI MEDIJI